LOS LIENZOS DE SERT

LIENZO 07
PUEBLO DE FUEROS
(3 x10) + (3 x10) metros

El tema de este lienzo evoca nuestra pasada vida foral. Así, representa el momento en que Alfonso VIII, rey de Castilla, jura los fueros de Gipuzkoa.

Mihise honen gaiak garai bateko gure foru-iragana dakarkigu gogora. Gipuzkoako Foruak errespetatuko dituela zin egiten du Alfonso VIII. erregeak.