LOS LIENZOS DE SERT

LIENZO 10
PUEBLO DE SABIOS
7 x 6 metros

Nuestros "Caballeritos de Azkoitia", constituidos ya en la Sociedad Bascongada de Amigos del País, y reunidos bajo la cúpula de su observatorio, reciben la visita de un  sabio químico extranjero.

Gure "Azkoitiko Zalduntxoak", Euskal Herriko Adiskideen Elkartean bilduak, euren obserbategiko kupula azpian ikus ditzakegu. Kimikalari jakintsu bat atzerritik heldu zaie bisita egitera.